Lismore (Isle of)

  1. Clach na h-ealea, Clachan – Sacred Rock 
  2. Eilean Musdile – Standing Stone